Det finns många sätt att snabba upp din hemsida på, ett sätt är genom att aktivera gzip komprimering. Det gör alltså de filer som ska levereras till webbläsaren storleksmässigt mindre trots att innehållet är det samma. Det här är något som i princip är standard på dagens webbservrar, du kan däremot behöva aktivera funktionen själv.

Aktivera gzip i htaccess

Oftast kan man aktivera gzip komprimering genom att lägga till ett stycke kod i en fil som heter ”.htaccess”. Denna fil brukar normalt finnas i rotkatalogen på ditt webbhotell, filnamnet börjar också med en punkt (det ska vara så). Filen ”.htaccess2 kan användas får många olika saker som påverkar din webbplats. Detta gäller webbservrar som kör Apache. För NGINX är processen lite annorlunda och inget jag tänker gå in på i den här artikeln.

För att aktivera den här typen av komprimering behöver du logga in på ditt webhotell med FTP, du behöver sedan ladda ner filen som heter ”.htaccess”. Gör en kopia av filen på din dator, så att du kan återställa dina ändringar om det skulle behövas. Öppna originalfilen med en textredigerare och lägg till koden nedan, spara och ladda sedan upp filen till ditt webbhotell igen. Ersätt den befintliga filen.

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Om detta av någon anledning inte fungerar så finns det ett alternativt sätt att göra i princip samma sak på. Även detta genom att ändra i filen ”.htaccess”. Ta bort kod-blocket du lade till tidigare och ersätt det med följande kod-block:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

Hur fungerar det?

När någon skickar en begäran från sin webbläsare till ditt webbhotell för att hämta din hemsida, då kontrolleras om din webbläsare kan ta emot komprimerade filer. Om den gör det så komprimeras innehåll på din hemsida innan det skickas till besökarens webbläsare. Men alla moderna webbläsare har stöd för detta så det är inget du behöver fundera på.

Hur effektivt är det?

Komprimering av HTML- och CSS-filer med gzip sparar vanligtvis mellan 50 och 70 procent av filstorleken. Det betyder att det går snabbare att ladda in dina sidor och dessutom används mindre bandbredd.

Kontrollera

Även om din webbsida fortfarande laddas in normalt så är det svårt att säga om gzip är aktiverat genom att bara titta på utsidan. Det finns enkla verktyg online där du skriver in din adress och trycker på en knapp för att kontrollera. En sådan sida är denna.

Behöver du hjälp?

Tycker du att det här ser ut som Grekiska? Låt en expert hjälpa dig! Jag frilansar och tar åt mig både små och stora uppdrag. Kontakta mig för mer information!