Kreativ och ambitiös tekniknörd med många förmågor

Fotografi

Lagar & regler för fotografer: Vad gäller egentligen!?

Familjefoto med mobilen. Bilden är tagen av Askar Abayev.

Familjefoto med mobilen. Bilden är tagen av Askar Abayev.

Det finns många lagar och regler för fotografer, det finns också många missuppfattningar om vad man får och inte får göra. Därför har jag skrivit ihop en liten sammanställning på det som faktiskt gäller när du fotograferar. Allt handlar om privatpersoner, kommer inte att gå in på vad som gäller för företag.

Med det sagt så är jag INTE jurist, jag är hobbyfotograf. Informationen jag sammanställt och publicerat här är baserad på den information jag lyckats hitta själv på andra webbsidor online. Därav länkade källhänvisningar. Har du mer korrekt information så skriv en kommentar med källhänvisning så uppdaterar jag mer än gärna informationen, men håll en god ton i kommentarsfältet.

Läs också gärna hela inlägget, inklusive min egen slutsats om allt detta längst ner!

Allmän plats

Huvudregeln är att man får fotografera människor som befinner sig på en allmän plats. Med allmän plats avses områden som alla har tillträde till, såsom gator, torg och parker. Dessa områden ägs ofta av kommunen. På offentliga platser är det tillåtet att fotografera människor, även om de inte är medvetna om att de blir fotograferade eller inte har gett sitt samtycke. Samma sak gäller för publicering i sociala medier.

Du får däremot inte fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. Det blir då kränkande fotografering, mer om det längre ner.

Källa: Lawline 2023-04-25
Källa: Lawline 2021-04-09
Källa: IMY 2021-04-26

Affärer och gallerior

Även om många tror det så är affärer och gallerior är inte allmänna platser. Det är fastighetsägaren som avgör om det är tillåtet att fotografera, det är därför inte en offentlig plats. Även om det inte är ett brott att fotografera på dessa ställen så har personalen rätt att avvisa dig från platsen om fastighetsägaren beslutat att förbud mot fotografering råder.

Källa: Lawline 2023-04-25
Källa: Lawline 2020-01-16

Privat plats

Det finns dock omständigheter som påverkar när du får trycka på kamerans avtryckare. Lagar & regler kan påverkas av omständigheter. Du får exempelvis inte ta nervärderande eller kränkande bilder av någon i hemlighet.

Kränkande fotografering

Om du befinner dig i din trädgård och någon tar en bild så anses det inte vara kränkande fotografering. Att däremot olovligen fotografera någon i hemlighet när de befinner sig i en privat miljö, såsom i en bostad, en toalett eller ett omklädningsrum, är förbjudet. Detta utgör kränkande fotografering.

Du får inte fotografera någon som befinner sig i ett sovrum utifrån då det betraktas som privat. Sovrummet betraktas som privat även om det inte är fördraget. Kan vara värt att tänka på när du fotografera runt bostadshus. Det är lätt att missa någon i ett fönster i bakgrunden.

Källa: Riksdagen – Brottsbalk (1962:700)
Källa: Lawline 2018-04-18
Källa: Fotosidan 2022-12-20

Ofredande

Fotografering kan ses som ofredande om det sker på ett kränkande sätt och det upprepas gång på gång och det görs avsiktligt trots att den som fotograferas sagt ifrån. I brottsbalken kan du läsa följande text:

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Källa: Lawline

Kameraövervakning

Du som privatperson behöver inte ansöka om tillstånd för att utföra kamerabevakning. Tillåtligheten av den kamerabevakning du planerar beror på platsen du vill övervaka. Lagligheten avgörs alltså av vad som fångas på filmen i samband med din planerade bevakning.

Vilka områden får man kamerabevaka privat?

Du har tillåtelse att bedriva kamerabevakning på din bostad, din tomt och andra privata byggnader såsom ditt garage, förråd och sjöbod enligt det så kallade privatundantaget. Det finns dock vissa platser som du inte får bevaka enligt privatundantaget. Du får INTE kamerabevaka…

  • …utanför din tomt eller på någon annans tomt.
  • …utanför din bostad om du bor i ett flerbostadshus.
  • …platser som är tillgängliga för allmänheten.
  • …byggnader, bilar eller båtar som används i yrkes- eller affärsverksamhet.

Om du planerar att bevaka din bostad eller tomt är det viktigt att du är noggrann och kontrollerar kamerans synfält. Se till att kamerorna inte riktar sig mot exempelvis trapphuset, din grannes trädgård, trottoaren eller vägen utanför ditt hus, eller någon annan plats där allmänheten kan färdas.

Källa: IMY 2021-09-15

Skyddsobjekt

Det finns också tillfällen då fotografering är förbjuden. Skyddsobjekt med avbildningsförbud är ett exempel. Skyddsobjekt ska vara tydligt skyltade, de är mest troligtvis också bevakade på något sätt. Om avbildningsförbud råder så får du får inte fotografera dessa objekt. Därmed är det inte alltid förbud mot fotografering vid ett skyddsobjekt utan det beror på vad som anges på den aktuella platsen. Om det finns en överkryssad kamera på skylten så råder avbildningsförbud, du får då inte fotografera.

Källa: Riksdagen – Skyddslag (2010:305)
Källa: Wikipedia

Gäller GDPR privatpersoner?

Enligt GDPR så är ett fotografi en personuppgift som måste hanteras. Men gäller det även privatpersoner? Ja, det kan i vissa fall gälla även privatpersoner. Det man ska göra är en så kallad intresseavvägning.

Ett exempel är ett fall i Nederländsk domstol då en mormor beordrats ta ner foton på barnbarnen från social medier då det bedömdes spridas till en för stor krets utanför den privata sfären.

Barn har extra skyddsvärde

Tänk på att barn anses ha extra skyddsvärde. Intresseavvägningen innebär oftast att ditt foto då inte får publiceras då barn är med på bild och du inte har ett uttalat medgivande från vårdnadshavare.

Ett foto kan ses som ett konstnärligt verk

Enligt upphovsrättslagen så kan fotografier likställas med konstnärliga verk, eftersom man som fotograf tar både ljus, vinkel, plats, och kamerainställningar i beaktning. Det betyder att nästan all fotografering kan ses som konstnärlig, därmed kan en majoritet av alla bilder undantas från GDPR. Som sagt, intresseavvägning gäller även här. Det finns också tre andra undantag, journalistiskt, akademiskt och litterärt.

Bilkamera

En bilkamera (dashcam) anses inte kunna vara en kamera för konstnärligt bruk. Detta eftersom den är fast monterad i din bil och du inte gör några kreativa val.

Källa: GDPRHub 2020-05-13
Källa: Fotosidan 2018-05-14
Källa: IMY 2021-04-26
Källa: Riksdagen – Lag (1960:729)

Vad gäller för blåljus?

Det är inte tillåtet att publicera foton på olyckor där utsatta människor syns. Det ses som olaga integritetsintrång och kan ge fängelsestraff.

Enligt Justitieombudsmannen är det betydelsefullt att ha möjlighet att dokumentera polisens agerande genom att använda en kamera, vilket främjar rättssäkerheten och ger allmänheten insyn i polisverksamheten. Att filma polisen eller någon annan på allmän plats är en grundläggande rättighet skyddad av lagen.

Det är dock likaså viktigt att undvika att begå andra brott under sådana omständigheter, såsom otillåten intrång i integriteten, trakasseri eller våldsamt motstånd.

Källa: Lawline 2021-08-31
Källa: SVT 2018-01-09
Källa: JO 2019-03-12
Källa: Fotosidan 2019-03-21

Drönare

Det finns många regler för drönare, så många att det inte får plats i detta inlägg. Har en extremt kortfattad variant nedan med hänvisning om vart du ska läsa för att få mer information.

Transportstyrelsen är den myndighet som har ansvaret för drönare, de har en sektion helt dedikerad för drönare här. Om du ska ta drönarkort eller vill visa det du redan tagit så kan du besöka Drönarsidan, där finns också en enkel guide där som hjälper dig med vilket drönarkort du behöver ha.

Att sprida bilder och filmer som har tagits från luften utan tillstånd kan vara ett brott enligt lagen. Enligt lagstiftningen om skydd för geografisk information är det otillåtet att dela en sammanställning av geografisk information utan att ha erhållit tillstånd för spridning. Besök Lantmäteriets webbsida för att läsa mer om spridningstillstånd.

Om du fotograferar eller filmar vid havet så kan du också behöva fråga Sjöfartsverket om ett spridningstillstånd. Om det går att se havsbotten är bilden tillståndspliktig hos Sjöfartsverket.

Allemansrätten

Att utnyttja allemansrätten när du är ute med kameran är innebär även skyldigheter. När vi utnyttjar allemansrätten och vistas i naturen är det viktigt att du visar hänsyn mot naturen och dess djurliv, markägare och andra besökare.

Det finns vissa saker du behöver tänka på beroende på vad du vill göra. När du till exempel vill cykla, tälta eller elda. Tänk på att inte cykla över en tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas. När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter. I allemansrätten finns det en grundregel som tillåter oss att röra oss nästan överallt i naturen och på annans mark, under förutsättning att vi inte stör eller skadar. Det finns dock några undantag. Vi får inte gå på växande grödor och det är viktigt att respektera hemfridszonen.

Källa: Naturvårdsverket

Slutsats

Min egen slutsats av allt detta googlande är att juridik ofta betyder att vad som gäller helt och hållet beror på omständigheterna. En del sunt förnuft och en god ton kommer du att komma långt med som fotograf, detsamma gäller er som blir fotograferade!

Kom också ihåg att om du vill använda bilder med människor i bild för ett kommersiellt syfte (alltså sälja en bild vidare), då ändras många regler och du behöver mest troligtvis ett medgivande eller allra helst ett avtal för att undvika missförstånd och andra otrevligheter i framtiden.

Räknar också med att ni som läser hjälper mig att korrigera om något är sakligt fel, men hänvisa till din källa och håll en god ton i kommentarsfältet nedan. Texten kommer att uppdateras om det behövs.

Tack!

Skriv en kommentar